Fandikana, isa arakin'ny fomba fanisana vaovao


Ohatra :

Isa

69 403 189
enimpolo sivy tapitrisa efajato telo arivo zato valompolo sivy

12 758,69
folo roa amby arivo fitonjato dimampolo valo faingo enimpolo sivy

Finday

033 78 043 31
zero telompolo telo - fitompolo valo - zero efampolo telo - telompolo iraika

032 72 748 20
zero telompolo roa - fitompolo roa - fitonjato efampolo valo - roampolo

CIN

323 253 092 548
telonjato roampolo telo - roanjato dimampolo telo - zero sivimpolo roa - dimanjato efampolo valo

600 510 942 305
eninjato - dimanjato folo - sivinjato efampolo roa - telonjato dimy